Bórneo 150

A készítmény folyékony, bórtartalmú lombtrágya, amely alkalmas a bórhiányos állapot megelőzésére, valamint a már megjelenő hiánytünetek kezelésére.

Tápelem-tartalom: 15,18 m/v% vízoldható bór (151,8 g/l bór-etanol-amin).

Tűzveszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, közvetlen napsugárzástól védve, fagymentes helyen minőségét legalább 24 hónapig megőrzi. A tárolás során a hőmérséklet nem csökkenhet 5 °C alá.

Légi kijuttatás: a szokásos lémennyiség mellett engedélyezett.

Kiszerelés: 20 literes műanyag kanna.

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. 

Bőrre kerülés esetén: lemosás bő vízzel. Szembe kerülés esetén: óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltővolítása, ha könnyen megoldható, majd az öblítés folytatása. 

Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

 


Kultúra Kijuttatási időszak Dózis l/ha
Őszi gabona szárbaindulás kezdetén 2
Kukorica 5-7 leveles stádiumban, valamint a virágzás-terméskötődés időszakában  2
Napraforgó csillagbimbós állapotban 2-3
Őszi káposztarepce tavasszal a szárbaindulás kezdetéig, majd a zöldbimbós állapotban 2-3
Cukorrépa sorzáródáskor, majd a lombvédelmi kezelésekkel együttesen, több alkalommal 2-3
Almatermésűek, csonthéjasok a virágzás kezdetén, teljes virágzásban, majd sziromhulláskor  2
Zöldségfélék kiültetés után a harmadik héttől kezdődően több alkalommal 1
Burgonya gumóképződés időszakában 1
Szőlő a virágzás kezdetekor, valamint a teljes virágzásban 3

 

A készítmény felhasználható a bórigényes növények megelőző jellegű bór-táplálására, vagy a már kialakult hiánytünetek kezelésére.

Őszi gabonafélékben kijuttatása a szárbaindulás időszakában ajánlott, maximum 1%-os töménységben.

Kukoricában felhasználása a csődifferenciálódás időszakában (5-7 leveles stádium), valamint a virágzás-terméskötődés idején javasolt a megtermékenyülés fokozására.

Napraforgóban történő kijuttatása elsősorban a virágzást megelőzően, a csillagbimbós állapotban, a terméskötődés javítása érdekében, az egyéb növényvédelmi beavatkozásokkal együttesen javasolt. Maximális töménysége a permetlében nem haladhatja meg az 1%-ot.

Őszi káposztarepcében való felhasználása elsősorban a szárbaindulás kezdetén, valamint a zöldbimbós állapotban javasolt a terméskötődés javítására. A készítmény töménysége a permetlében nem haladhatja meg az 1%-ot.

Cukorrépában a bórhiányos állapot megelőzésére a sorzáródáskor, majd a lombvédelmi kezelésekkel együttesen történő kijuttatása ajánlott. A készítmény töménysége a permetlében nem haladhatja meg az 1%-ot.

Almástermésűekben és csonthéjasokban a terméskötődés javítása érdekében a virágzás kezdetén, teljes virágzásban, majd a sziromhulláskor, több alkalommal javasolt a készítmény felhasználása, maximum 0,3%-os töménységben.

Zöldségfélékben a bórhiányos állapot megelőzésére a kiültetés utáni harmadik héttől kezdődően több alkalommal javasolt. A permetlében a készítmény maximális koncentrációja dinnye esetében maximum 0,5%-os, egyéb zöldségfélékben pedig maximum 0,2%-os lehet.

Burgonyában a készítmény a gumóképződés időszakában használható.

Szőlőben a terméskötődés elősegítése érdekében, valamint a madárkásodás megakadályozására a virágzás kezdetén, valamint a teljes virágzás időszakában javasolt a készítmény kijuttatása, maximum 0,5%-os töménységben.

Csak kifejezetten szükséges esetben használandó, a megfelelő dózis túllépése tilos!

Tankkeverékként történő alkalmazás előtt minden esetben keverési próba elvégzése javasolt! A tankkeveréket a felhasználó saját felelősségére készíti és használja fel. Az ebből eredő bármilyen kárért, vagy veszteségért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.