Dirabel

Növekedésszabályzó készítmény alma gyümölcsritkítására, valamint alma és körte betakarítás előtti hullásának gátlására.

Hatóanyag-tartalom:  84 g/l (7,5% m/m) 1-naftil-ecetsav.

Formuláció: folyékony vízoldható koncentrátum (SL).

Forgalmazási kategória: I.          

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: alma, körte 7 nap.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 1 literes műanyag flakon.

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő), szemvédő.

Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő).

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. Tilos hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


Kultúra

Felhasználás

Dózis

 

Permetlé (l/ha)

Kezelések évenkénti maximális száma

Kezelések között eltelt minimális időtartam (nap)

Kezelés ideje

(fenológiai állapot szerint)

Alma

gyümölcsritkítás

0,23 l/10000 m2 LFF*
max. 0,24 l/ha

1000

1

-

virágzás vége, teljes sziromhullás

10 mm-es gyümölcsméret 
(BBCH 69-71)

betakarítás előtti hullás gátlása

0,25 l/10000 m2 LFF*
max. 0,24 l/ha

1000

2

7

érés kezdete, a fajtára jellemző színeződés első jelei
 –
szedésérettség 
(BBCH 81-87)

Körte

betakarítás előtti hullás gátlása

0,25 l/10000 m2 LFF*
max. 0,24 l/ha

1000

2

7

érés kezdete, a fajtára jellemző színeződés első jelei
 –
szedésérettség
(BBCH 81-87)

                                                     *LFF=lombfalfelület

 

Kiskultúrás felhasználás a felhasználó saját felelősségére a 1107/2009 EK rendelet 51. cikk (2) bekezdése alapján. A felhasználás nincs alátámasztva biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal

Kultúra

Felhasználás

Dózis (ml/ha)

Permetlé (l/ha)

Kezelések száma

Kezelések között eltelt minimális időtartam (nap)

Kezelés ideje

(fenológiai állapot szerint)

Dísznövény- és erdészeti faiskola (karácsonyfa ültetvény)

csúcshajtás megnyúlásos növekedésének gátlása

18

6

2

14

1. kezelés: 10 cm-es hajtáshossznál

2. kezelés: 30-35 cm-es hajtáshossznál

 

A készítmény egy vegetációs időszakban gyümölcsritkítás céljából csak egy alkalommal, betakarítás előtti hullás gátlás céljából, illetve karácsonyfa ültetvényekben maximum 2 alkalommal használható fel!

A készítmény hatóanyaga az 1-naftil-ecetsav, mely szintetikusan előállított auxin hatású vegyület. Serkenti a sejtek megnyúlását, számos biológiai folyamatra hat, mint pl.: növénynövekedés, terméskötődés, termésfejlődés.

Alma kultúrában a készítmény felhasználható gyümölcsritkítás céljából a kultúra virágzásának végétől a 10 mm-es gyümölcskezdemények kialakulásáig.

Alma és körte kultúrában a készítmény felhasználható betakarítás előtti hullás gátlás céljából a gyümölcsök érésének kezdetétől a szedésérettségig. Kétszeri kijuttatás esetén a kezelések között legalább 7 napnak kell eltelnie.

A készítmény kijuttatását a permetezendő lombfal felületéhez (LFF) (l/m2) kell igazítani. Egyszeri dózisa gyümölcsritkítás esetén 0,23 l/10000 m2 LFF, hullás gátlás esetén 0,25 l/10000 m2 LFF. Területegységre vetítve az egy alkalommal kijuttatott szer mennyisége nem haladhatja meg a 0,24 l/ha-t, hullásgátlás céljából kétszeri kijuttatás esetén egy tenyészidőszakra számolva a 0,48 l/ha-t. A dózis számítás lépéseit a gyártói ajánlás tartalmazza.

A kezelt alapterületre vetített lombfalfelület kiszámítása az alábbi képlet segítségével végezhető el

kezelt lombfalfelület (m2/ha) = 2 x kezelt korona magassága (m) x kezelt terület (m2) / sorköz (m)

Az 1 ha alapterületre vetített lombfalfelület kiszámításánál a képlet az alábbiak szerint módosul

kezelt lombfalfelület (m2/ha) = 2 x kezelt korona magassága (m) x 10000 (m2) / sorköz (m)

A készítmény felhasználható továbbá a következő kiskultúrákban a felhasználó saját felelősségére az Európai Parlament és a Tanács a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet 51. cikk (2) bekezdése alapján:

Dísznövény– és erdészeti faiskolában (kizárólag karácsonyfa ültetvényekben) a csúcshajtás megnyúlásos növekedésének gátlására 18 ml/ha dózisban. A készítményt egy roller segítségével kell felkenni a fák csúcshajtására. A kezelést a csúcshajtás 10 cm-es hosszúságánál kell elvégezi. A csúcshajtás hossza meghatározza a fák alakját és minőségét, ezért szükséges lehet második kezelésre, melyet a csúcshajtás 30-35 cm-es hosszúságánál kell elvégezni. A két kezelés között legalább 14 napnak kell eltelnie.

Nem szabad nedves növényállományt kezelni, illetve nem lehet kezelni, ha eső várható!

A készítményt lehetőleg 15-20 ºC között, magas páratartalom mellett kell kijuttatni. 25 ºC fölött tilos kezelni!

A készítmény kijuttatásakor törekedni kell arra, hogy a permetlé a lombozat belsejében is megfelelő borítottságot érjen el.