Vivendi 200

A készítmény felhasználható a magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények elleni védekezésre. Különösen olyan területeken ajánlott a felhasználása, ahol erős a mezei acat vagy a szulfonil-karbamid (Express) és imazamox-rezisztens (Clearfield, Clearfield Plus) napraforgó fajták árvakelése.

Hatóanyag-tartalom: 200 g/l klopiralid.

Formuláció: vízoldható koncentrátum (SL).

Forgalmazási kategória: I.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

Kultúra ÉVI
Cukorrépa  42 nap
Őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, őszi káposztarepce előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

Munakegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna.

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, kijuttatóknak: nem szükséges.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás: bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

 


Kultúra Károsító A kijuttatáshoz szükséges Az utolsó kezelés fenostádiuma
szer (l/ha) víz (l/ha)
Cukorrépa magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat, napraforgó árvakelés, vidrakeserűfű 0,6-0,9 250-300

4-6 leveles állapot
(BBCH 14-16)

Őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat, napraforgó árvakelés 0,375-0,6 250-300 3 leveles kortól a szárbaindulás kezdetéig (BBCH 13-30)
Őszi káposztarepce magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat, napraforgó árvakelés 0,375-0,6 250-300 4 leveles állapottól a virágbimbók megjelenéséig (BBCH 14-51)

 

A klopiralid a hormonhatású hatóanyagok csoportjába tartozik. Felszívódó, a növény bármely részén képes felvenni, ahol a nedvkeringésbe kerülve jól szállítódik. Hatására az érzékeny gyomnövények levelei torzulnak, a szár elhajlik, görbül, csavarodik. Évelő kétszikű gyomnövények (mezei acat) esetében hatását a föld alatti rügyekben is kifejti, amely csökkenti a kezelt növény újrahajtásának veszélyét.

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!

Cukorrépában elsősorban mezei acattal, parlagfűvel, szerbtövis-fajokkal, keserűfű-fajokkal, napraforgó árvakeléssel fertőzött területek gyomirtására javasolható. A készítményt a cukorrépa 4-6 leveles állapotában kell kijuttatni 0,6-0,9 l/ha dózisban, a magról kelő kétszikű gyomnövények, vidrakeserűfű 2-4 valódi leveles, a mezei acat tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre.

Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, zab) a készítményt a kultúrnövény 3 leveles korától a szárba indulás kezdetéig lehet kijuttatni 0,375-0,6 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles, a mezei acat tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a hatóanyagra. Kalászosokban elsősorban 2,4-D, MCPA, fluroxipir hatóanyagú készítményekkel kombinációban javasolt felhasználni, ez esetben mindig figyelembe kell venni a kombinációs partner engedélyokirat szerinti kijuttatási paramétereit. Őszi káposztarepcében a 4 leveles állapottól a virágbimbók megjelenéséig juttatható ki a készítmény 0,375-0,6 l/ha dózisban.

Utóvetemény: A készítménnyel kezelt kultúrnövény növényi maradványai károsíthatják az alábbi klopiralid hatóanyagra érzékeny kultúrákat: napraforgó, borsó, bab, csillagfürt és más hüvelyesek, sárgarépa, petrezselyem, pasztinák és más ernyős virágzatú kultúrák, burgonya, saláta és egyéb fészkes virágzatú kultúrnövények. Nem vethetők a fentebb felsorolt érzékeny kultúrák a készítmény kijuttatásával azonos évben, továbbá a kezelést követő tavasszal, amennyiben az előző évben júliusnál később került alkalmazásra a készítmény! A betakarítás után a lehető leghamarabb fel kell aprítani és be kell dolgozni a talajba a növényi maradványokat, hogy azok hamarabb lebomoljanak. Érzékeny növények vetése előtt meg kell győződni arról, hogy a kezelt kultúrnövény maradványai teljesen lebomlottak. A készítménnyel kezelt kalászos kultúra növényi maradványainak bedolgozása után ugyanabban az évben csak ellenálló kultúrák (pl. kalászos) vethetők.

Érzékeny gyomnövények Mérsékelten érzékeny gyomnövények
Árvakelésű napraforgó Árvacsalán-fajok
Keserűfű-fajok Csorbóka-fajok
Mezei acat  
Parlagfű  
Szerbtövis-fajok