Viking 700 SC

A készítmény felhasználható a magról kelő kétszikű gyomnövények elleni védekezésben, vetés után-kelés előtt, valamint állománykezeléssel kijuttatva. Önmagában vagy kombinációban történő felhasználása különösen ajánlott a libatop-fajokkal erősen fertőzött területeken.

Hatóanyag-tartalom: 700 g/l metamitron.

Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC).

Forgalmazási kategória: II.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 évig eltartható.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna.

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti, megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs


 

Kultúra Károsító Kezelések maximális száma A kijuttatáshoz szükséges A kezelés időpontja
szer (l/ha) víz (l/ha)
Cukorrépa magról kelő kétszikű gyomnövények 2-3 1,0-3,0 200-300 vetés után, kelés előtt (preemergensen), valamint kelés után (posztemergensen), szikleveles fejlettségtől 8 leveles állapotig (BBCH 10-18)

A metamitron hatóanyag a gyomnövények fotoszintézisének gátlásán keresztül fejti ki hatását. Hatására a kezelt gyomnövények kivilágosodnak, sárgulnak, lankadnak, majd elpusztulnak.

A cukorrépa vetése után, kelése előtt (preemergensen) 2,0-3,0 l/ha-os dózisban használható fel s-metolaklór és dimetenamid-p hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával tankkombinációban. A cukorrépa kelése után (posztemergensen) a kezelést a cukorrépa szikleveles állapotától nyolcleveles fejlettségéig, a magról kelő kétszikű gyomnövények szikleveles, vagy 2-4 valódi leveles állapotában kell elvégezni 2,0-3,0 l/ha-os dózisban. A gyomirtási spektrum szélesítése céljából a készítményt fenmedifám, dezmedifám, etofumezát hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával tankkombinációban célszerű kijuttatni. Erős selyemmályva (Abutilon theophrasti) fertőzés esetén trifluszulfuron-metil (Savanna 50 DF) hatóanyagú gyomirtó szer engedélyezett dózisával javasolt kombinálni. A jobb hatékonyság érdekében az állománykezelést osztott kezelés formájában célszerű elvégezni 1,0 + 2,0 + 2,0 l/ha dózisban, kezelésenként fenmedifám, dezmedifám, etofumezát hatóanyagú készítményekkel, vagy trifluszulfuron-metil hatóanyagú készítmény engedélyezett dózisával kombinációban. Az első kezelést a cukorrépa szikleveles fejlettségétől a gyomosodástól függően lehet végrehajtani. A második kezelést ezt követően 6-14 nap múlva célszerű elvégezni. Amennyiben harmadik kezelés is szükséges, azt újabb 6-14 nap múlva célszerű végrehajtani. A kijuttatott szermennyiség osztott kezelések esetében sem haladhatja meg az egyes készítmények engedélyokiratban meghatározott felső dózisát. Évelő (mezei acat) és egyes magról kelő kétszikű gyomnövények (napraforgó árvakelés, szerbtövis-félék, parlagfű) ellen tankkombinációban klopiralid hatóanyagú készítménnyel (Vivendi 200) együttesen kijuttatható 4 levelesnél fejlettebb cukorrépában.

A készítmény felhasználásakor minden esetben javasolt hatásfokozó adalékanyag (Solar Plus) használata. Különösen fontos ez a jó hatékonyság elérése szempontjából túlfejlett, vagy csapadékszegény időjárás miatt vastag viaszréteget fejlesztő gyomnövények jelenlétekor.

Erős napsütésben, 25 °C feletti léghőmérséklet esetén tilos permetezni, ilyenkor a munkát a hűvösebb, esti órákban kell elvégezni. Növényi károsítók, rovarkártevők (gyökérfekély, répabolha, répabarkó) által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült cukorrépát tilos kezelni!

A Viking 700 SC készítményből összesen kijuttatott szermennyiség nem haladhatja meg a 6,0 l/ha-t.

 

Érzékeny gyomnövények Közepesen érzékeny gyomnövények
Árvacsalán-fajok Laboda-fajok
Csorbóka-fajok  
Ebszikfű  
Fekete ebszőlő  
Libatop-fajok  
Mezei tarsóka  
Pásztortáska