Asahi Kalász-plusz

Powertwin

Gyomirtó permetezőszer cukorrépa gyomirtására magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények elleni védekezésre.

Hatóanyag-tartalom: 200 g/l fenmedifam + 200 g/l etofumezát.

Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC).

Forgalmazási kategória: I.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén nincs korlátozás (90 nap).

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. Tájékoztató adat: a gyártó által vállalt eltarthatósági idő 2 év.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 5 és 10 literes műanyag kanna.

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő, védőlábbeli.

Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó és felsőruha váltása szükséges.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (ld. általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:
     Bőrrel való érintkezés esetén
 a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. 
     Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. 
     Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.   

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


Kultúra Károsító A kezelések maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) A kijuttatáshoz szükséges
Szer
(l/ha)
Permetlé
(l/ha)
Cukorrépa magról kelő kétszikű gyomnövénnyek 1  - 2,0-3,0 200-300
2 8-10 1,0-1,5

 

A készítmény posztemergensen használható fel. A kezelés történhet egyszeri, vagy osztott kijuttatás formájában. 

Egyszeri alkalmazás esetén a kezelést teljes dózissal a cukorrépa, valamint a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotában kell elvégezni. Fejlettebb gyomnövények, erősebb gyomosodás esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózist kell alkalmazni.

Osztott kezelésnél az első permetezést legkorábban a cukorrépa 2 valódi leveles fejlettségekor lehet elvégezni 1,0-1,5 l/ha szermennyiséggel. A második kezelésre az elsőt követően 8-10 nap múlva kerülhet sor 1,0-1,5 l/ha szermennyiséggel. Fejlettebb gyomnövények ellen osztott kezelésnél is a magasabb dózist kell alkalmazni.

A magról kelő kétszikű gyomnövények a 2-4 valódi leveles állapotukban a legérzékenyebbek a készítményre.

Erős fehér libatop fertőzés esetén a készítmény kombinálható metamitron (Viking 700 SC) vagy fenmedifam (Betasana SC) hatóanyagú készítményekkel. Amennyiben a területen selyemmályva található a tankkeveréket ki kell egészíteni trifluszulfuron hatóanyagú Savanna 50 DF készítménnyel. Évelő (mezei acat) és egyes magról kelő kétszikű gyomnövények (napraforgó árvakelés, szerbtövis-félék, parlagfű) ellen technológiában (nem tankkeverékben) klopiralid (Vivendi 200) hatóanyagú készítménnyel együttesen alkalmazható. A készítmény felhasználásakor minden esetben javasolt hatásfokozó adalékanyag (Solar Plus 0,1% töménységben) használata. Különösen fontos ez a jó hatékonyság elérése szempontjából túlfejlett, vagy csapadékszegény időjárás miatt vastag viaszréteget fejlesztő gyomnövények jelenlétekor.

Erős napsütésben, 25 °C feletti hőmérsékleten tilos kezelni, ilyenkor a permetezést a hűvösebb esti órákban kell elvégezni!

Növényi kórokozók, állati kártevők által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült cukorrépát tilos a készítménnyel kezelni!