Pilot 5 EC

Gyomirtó permetezőszer évelő és magról kelő egyszikű gyomnövények elleni védekezésre kétszikű növénykultúrákban.

A Pilot 5 EC azonos a 04.2/6724-1/2016. NÉBIH számon engedélyezett Targa Super gyomirtó permetezőszerrel.

Hatóanyag-tartalom: 50 g/l kizalofop-P-etil.

Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC).

Forgalmazási kategória: II.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
 

Kultúra Várakozási idő (nap)
Őszi káposztarepce 90
Cukorrépa 60
Napraforgó 90
Paradicsom 21
Zöldborsó, zöldbab 35
Száraz bab, száraz borsó, lencse 45
Szója 90
Burgonya 45
Közönséges mézontófű (facélia) Előírása nem szükséges


Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradást követően.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 2 év.

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg/arcvédő, kijuttatóknak védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, mezőgazdasági dolgozóknak védőkesztyű.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.


Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. Tilos hánytatni!
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


Kultúra Károsító Dózis
(l/ha)
Permetlé (l/ha) Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
Őszi káposztarepce magról kelő egyszikűek
fenyércirok (magról kelő) fenyércirok (rizómáról kihajtó) tarackbúza 
gabona árvakelés
0,7 – 1,0
0,8
1,0-1,2
2,0-2,5
0,4-0,6
200 - 300 a kultúrnövény 1-6 leveles állapotában  (BBCH 11-16)
Cukorrépa magról kelő egyszikűek
fenyércirok (magról kelő) fenyércirok (rizómáról kihajtó) tarackbúza 
0,7 – 1,0 0,8
1,0-1,2
2,0-2,5
200-300 a kultúrnövény 4 leveles korától 10 leveles fejlettségéig (BBCH 14-19)
Napraforgó  a kultúrnövény 4-6 leveles állapotában (BBCH 14-16)
Paradicsom a kultúrnövény 4 leveles fejlettségétől a sorok záródásáig  (BBCH 14-19)
Zöldborsó, zöldbab, száraz bab, száraz borsó a kultúrnövény 8-10  cm-es fejlettségi állapotában
Lencse a kultúrnövény 5-10  cm-es fejlettségi állapotában
Szója a kultúrnövény 5-15  cm-es fejlettségi állapotában
Közönséges mézontófű (facélia) a kultúrnövény 4-8 leveles állapotában (BBCH 14-18)
Burgonya magról kelő egyszikűek
fenyércirok (magról kelő) fenyércirok (rizómáról kihajtó) tarackbúza
0,7 – 1,0 0,8
1,0-1,2
2,0
200-300 a kultúrnövény 5-15  cm-es fejlettségi állapotában  (BBCH 11-13)

 

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!

Őszi káposztarepcében a magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint fenyércirok és tarackbúza elleni kezelést a kultúrnövény 1-6 leveles korában kell elvégezni.  Gabona árvakelés ellen a kezelést a gabona gyökérváltása előtt, legkésőbb a bokrosodás kezdetéig kell elvégezni. Erősen fejlett árvakelés, vagy kissé megkésett kezelés esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózis alkalmazása szükséges.

Cukorrépában a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4 leveles korától 10 leveles fejlettségéig kell elvégezni.

Napraforgóban a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint a fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4-6 leveles fejlettségénél kell elvégezni. Az engedélyezettnél magasabb dózis felhasználása, vagy a többszörös átfedésből eredő dózisnövekedés a kultúrnövény károsodásához vezethet. Ne juttassuk ki a készítményt imazamox hatóanyagú készítményekkel együttesen tankkeverékben, az ilyen hatóanyagú készítmény kijuttatása és a Pilot 5 EC felhasználása között minimum egy hét teljen el. 

Paradicsomban a kezelést magról kelő egyszikű gyomnövények, valamint fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúrnövény 4 leveles fejlettségétől a sorok záródásáig kell elvégezni.

Zöld- és száraz borsóban, valamint zöld- és száraz babban a kultúrnövény 8-10 cm-es, lencsében 5-10 cm-es, szójában és burgonyában pedig 5-15 cm-es fejlettségi állapotában kell a készítményt kijuttatni.

Közönséges mézontófű (facélia) kultúrában a kezelést a kultúrnövény 4-8 leveles stádiumban kell elvégezni. 

A magról kelő egyszikű gyomnövények 2 leveles koruktól bokrosodásukig, fenyércirok és tarackbúza az intenzív növekedési szakaszukban 10-30 cm-es fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre. Erős gyomosodás, vagy megkésett kezelés esetén az engedélyokiratban megadott magasabb dózisokban kell felhasználni.

A készítmény minden egyszikű kultúrát károsít, kijuttatásánál erre fokozottan ügyelni kell!

Normál vetésváltás esetén bármilyen kétszikű szántóföldi kultúrnövény és kalászos kultúra vethető a normál vetésidő betartásával.

A kultúrnövény kipusztulása esetén 2 hét után bármilyen kétszikű kultúra vethető, míg a kalászosok 6 hét után vethetőek.