Inker 500 SC

Gyomirtó permetezőszer őszi búza egyszikű gyomnövényei elleni védekezésre.

Hatóanyag-tartalom: 500 g/l (42,48 % m/m) flufenacet.

Formuláció: szuszpenzió koncentrátum (SC).

Forgalmazási kategória: II.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna, 1 literes műanyag flakon.

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő.

Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

A permetezett területen munkát végzőnek (inspekció, öntözés): védőkesztyű.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás, terápia:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


Kultúra

Károsító

Dózis (l/ha)

Permetlé (l/ha)

A kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)

őszi búza

nagy széltippan
(Apera spica-venti)

0,24-0,3

200-300

vetés után, kelés előtt
 (BBCH 00-08)

0,24-0,35

200-300

1 leveles fejlettségtől 5 leveles állapotig
(BBCH 11-15)

 

A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Használat előtt felrázandó!

Őszi búzában a készítményt őszi kijuttatással, nagy széltippannal (Apera spica-venti) fertőzött területen, preemergensen 0,24-0,3 l/ha-os dózisban, vagy posztemergensen, a kultúrnövény 1 leveles fejlettségétől 5 leveles állapotáig 0,24-0,35 l/ha-os dózisban kell alkalmazni. Posztemergens felhasználás esetén a nagy széltippan (Apera spica-venti) 1-2 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt.

A megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín.

A magról kelő kétszikű gyomnövények ellen kombinációban kell alkalmazni, a kombinációs partner technológiai paramétereinek betartása mellett.

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően, legalább 15 cm mély szántás után nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal, a készítmény kijuttatását követően legalább 12 hét elteltével, szántást követően tavaszi búza, tavaszi árpa, burgonya és kukorica vethetőek.

A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni és a tartályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.