Betasana SC

Gyomirtó permetezőszer cukorrépában a magról kelő kétszikű gyomnövények, különösen a libatop-félék elleni védekezésre.

Hatóanyag-tartalom: 160 g/l (16 m/m%) fenmedifam.

Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC).

Forgalmazási kategória: I.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer-raktárban 2 év.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 5-l-es műanyag kanna.

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő, védőlábbeli.

Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.                              

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (ld. általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

 

Kultúra Károsító Kezelések maximális száma A kijuttatáshoz szükséges Az utolsó kezelés fenostádiuma
szer (l/ha) víz (l/ha)
Cukorrépa magról kelő kétszikű gyomnövények 1 3,5-6 200-300 2 leveles állapottól 6 leveles állapotig (BBCH 12-16)
3 osztott kezelés formájában
1.kezelés:1,5
2. kezelés 2,0
3. kezelés 2,5 
szikleveles fejlettségtől - 6 leveles állapotig (BBCH 10-16)

 

A készítmény hatóanyaga, a fenmedifam hatását kizárólag a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen fejti ki, melynek során gátolja a gyomnövény fotoszintézisét. Hatását kontakt módon fejti ki, amely levélszáradás, növekedésleállás formájában jelentkezik.

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb 3 alkalommal használható fel! A készítményt posztemergensen kell kijuttatni. Osztott kezelés esetén az első kezelést a cukorrépa szikleveles-2 leveles fejlettségétől, a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 valódi leveles állapotában kell elvégezni 1,5 l/ha dózissal, a második kezelést ezt követően 10-12 nap múlva 2,0 l/ha dózissal. Amennyiben a gyomosodás ezt szükségessé teszi a második kezelést követő 8-10 nap múlva kerülhet sor a harmadik kezelésre 2,5 l/ha szer felhasználásával.

A készítmény önmagában is hatékonyan használható a libatop-fajok elleni védekezésre, valamint egyéb készítmények hatékonyságának erősítésére ezek ellen a fajok ellen. Különösen ajánlott kombinációs partnerként való felhasználása a trifluszulfuron-hatóanyagú Savanna 50 DF kijuttatásakor a kombináció hatásának fokozására a libatop-félék ellen. Évelő (mezei acat) és egyes magról kelő kétszikű gyomnövények (napraforgó árvakelés, szerbtövis-félék, parlagfű) ellen tankkombinációban klopiralid (Vivendi 200) hatóanyagú készítménnyel együttesen kijuttatható 4 levelesnél fejlettebb cukorrépában. A készítmény felhasználásakor minden esetben javasolt hatásfokozó adalékanyag (Solar Plus) használata. Különösen fontos ez a jó hatékonyság elérése szempontjából túlfejlett, vagy csapadékszegény időjárás miatt vastag viaszréteget fejlesztő gyomnövények jelenlétekor.

A készítménynek egyszikű gyomnövények ellen nincs hatása, ezért ezek ellen preemergens alapkezelésben kell részesíteni a cukorrépát, vagy külön menetben szuperszelektív egyszikűirtó készítménnyel kell védekezni.

Erős napsütésben, 25 °C fok feletti hőmérsékleten tilos a készítménnyel kezelni a cukorrépát, ilyenkor a permetezést a hűvösebb, esti órákban kell elvégezni. Növényi kórokozók, állati kártevők által legyengített, vagy más okból legyengült cukorrépát tilos a készítménnyel kezelni.

 

Érzékeny gyomnövények Közepesen érzékeny gyomnövények
Árvacsalán-fajok Csattanó maszlag
Boglárka-fajok Mezei tarsóka
Libatop-fajok  
Pásztortáska  
Vadrepce