Gravity

Cseppnehezítő hatású készítmény a permetlé kijuttatása során történő elsodródás megakadályozására.

A Gravity növényápló szer azonos a 04.2/2037-2/2013 NÉBIH számon engedélyezett Vegarep EC növényápoló szerrel.

Hatóanyag-tartalom: 790 g/l (85 m/m%) napraforgóolaj.

Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC).

Forgalmazási kategória: III.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. Tájékoztató adat: a gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év.

Légi kijuttatás: a felhasznált növényvédő szer engedélyokiratával összhangban.

Kiszerelés: 20 literes műanyag kanna.

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: védőkesztyű.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell venni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült a tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.


Kultúra Felhasználás célja A kezelések maximális száma Két kezelés között eltelt minimális időtartam A kijuttatáshoz szükséges
szer víz l/ha)
Valamennyi mezőgazdasági kultúra elsodródás gátlása 1  - 2 l/ha

a felhasznált növényvédő szer engedélyokirata szerint

 

Felhasználható valamennyi mezőgazdasági növénykultúrában a a növényvédő szerek elsodródásának megakadályozására. 

A perzselésveszély elkerülése érdekében 25 °C feletti léghőmérséklet esetén ne végezzünk kezelést a Gravity készítménnyel.