Arrest

Permetezőszer segédanyag a pergési veszteség csökkentésére őszi káposztarepcében, valamint a permetlé elsodródásának megakadályozására minden mezőgazdasági kultúrában.

Hatóanyag-tartalom: 420 g/l (41,18%) karboxilált sztirol-butadién kopolimer.

Formuláció: szuszpenzio koncentrátum (SC).

Forgalmazási kategória: II.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

Légi kijuttatás: engedélyezett. Légi úton történő kijuttatásnál 60-80 l/ha permetlével kell kijuttatni.

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna.

Egyéni védőfelszerelés: előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, arc/szemvédő,  kijuttatóknak: védőkesztyű.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén orvosi ellátást kell biztosítani. Hánytatni TILOS!

Terápia: tüneti, megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

 


Kultúra

Alkalmazás célja

A kijuttatáshoz szükséges

Az utolsó kezelés fenostádiuma

 

szer (l/ha)

víz (l/ha)

 

Őszi káposztarepce

a pergési veszteség csökkentése

0,5 - 1,0

300-500
60-80 (légi)

becősárgulás (BBCH80) - a becők 70%-a érett, fekete és kemény magvakkal (BBCH87)

 
 
 


Valamennyi mezőgazdasági kultúra
 

elsodródás-gátlás 0,3 - 0,5 a felhasznált gomirtó szer engedélyokirata szerint a felhasznált gyomirtó szer engedélyokirata szerint  

 

A készítmény egy területen, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Önmagában való kijuttatása kizárólag gyommentes kultúrában javasolható!

A készítmény a becőtermésre ragadva megakadályozza azok felnyílását és a magok kipergését, ezért különösen alkalmas várhatóan elhúzódó betakarítás esetén a magok kipergéséből adódó termésveszteség csökkentésére. 

Őszi káposztarepcében a készítményt önmagában a becősárgulás idején, a várható betakarítás előtt 3-4 héttel kell kijuttatni, amikor a becők 30%-a már érett. Betakarítás előtti gyomirtásra engedélyezett készítményel egy menetben is kijuttatható. Ebben az esetben a szemek 20-30%-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 10 nappal kell kijuttatni. Amennyiben a kombinációban alkalmazott gyomirtó szer engedélyokiratában hosszabb élelmezés-egészségügyi várakozási idő van előírva, úgy azt kell figyelembe venni. Önmagában kijuttatva, illetve állományszárító készítményekkel kombinációban felhasználva 0,5-1,0 l/ha dózisban kell kijuttatni.

Valamennyi mezőgazdasági kultúrában alkalmazható földi úton kijuttatható gyomirtó szerek esetében a permetlé elsodródásának megakadályozására 0,3-0,5 l/ha dózisban a permetléhez keverve.

Légi kijuttatás: kizárólag őszi káposztarepcében, önmagában kijuttatva engedélyezett.

Légi úton történő kijuttatásnál 60-80 l/ha permetlével kell kijuttatni.