Asahi Kalász-plusz

Agroclean Liquid

A készítmény tartálymosó adalékanyag, amely felhasználható a növényvédőszer-maradékok permetlétartályból és a növényvédő gép egyéb részeiből (szűrő, csőrendszer, fúvókák) történő eltávolítására. Korróziógátló tulajdonságának köszönhetően alkalmas a fém alkatrészek korrodálódásának megakadályozására.

 

Hatóanyag-tartalom: 5-15% polikarboxilátok
                                  5% nem ionos felületaktív anyagok

Tűzveszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, szabályos növényvédő szer raktárban 5 év.

Kiszerelés: 1 literes műanyag flakon.

Soha ne tisztítsuk a berendezéseket zárt térben! Mosás közben viseljük az adott növényvédő szer(ek)nél előírt védőfelszereléseket!

Baleset esetén hívjunk orvost! A szennyezett ruházatot távolítsuk el, a bőrfelületet tisztítsuk meg! Az esetleges mérgezési tünetek csak órák múlva jelentkeznek, ezért legalább 48 órán keresztül orvosi megfigyelés szükséges.

Belégzés esetén: a sérültet vigyük friss levegőre. Forduljunk orvoshoz. Eszméletlen állapotú sérültet helyezzük stabil oldalfekvésbe az orvos megérkezéséig.

Bőrrel való érintkezés esetén: bő vízzel és szappannal tisztítsuk meg a szennyezett bőrfelületet. A szennyezett ruhát vegyük le. Tartós bőrirritáció esetén forduljunk orvoshoz.

Szembe kerülés esetén: folyó vízzel, vagy szemmosó palackkal mossuk ki a szemet (legalább 10-15 percig), majd forduljunk orvoshoz. 

Lenyelés esetén: azonnal hívjunk orvost! A sérülttel itassunk vizet (legalább 0,5 litert). Hánytassuk meg. Eszméletlen sérültet hánytatni tilos!

Terápia: tüneti, megfigyelő kezelés.


Rutin permetező mosás, két kezelés között (tisztítsuk ki a tartályt minden kezelés között!)

Belső mosás: 200 ml / 100 l víz

Kézi külső mosás: 25 ml / 10 l víz

Nagynyomású mosás: 100 ml / 10 l víz

Téli leállás előtt (az Agroclean Liquid védőréteget von a felületre, ezzel csökkenti a korróziót!)

Belső mosás: 400 ml / 100 l víz

Nagynyomású külső mosás: 100 ml / 10 l víz

Ne öblítsünk a következő használatig!

Egyéb eszköz, istálló munkaeszköz, erőgép stb.

Kézi mosás: 50 ml / 10 l víz

Nagynyomású mosás: 100 ml / 10 l víz

 

  1. Ürítsük és öblítsük ki a tartályt és a csőrendszert még a kezelt területen. Öblítsük át tiszta vízzel a szórófejeket, a szűrőket, szűrőházat. A tisztításból ne hagyjuk ki a tartályfedelet, a terelőlapokat és a tartálybelső felső részét sem. Amennyiben lerakódott üledék található a tartály egyes részein, azokat lazítsuk fel és távolítsuk el.
  2. Töltsük fel a tartályt űrtartalmának 10-20%-káig tiszta vízzel, majd a keverőberendezés járatása mellett adjuk hozzá az Agroclean Liquid készítményt (200 ml/100 l víz). Működtessük a keverőberendezést 10-15 percig. A tisztítási eljárás közben mozgassuk a tartályt, hogy a tisztítószert tartalmazó keverék a tartály falát teljes magasságában elérje, és onnan leoldja a megtapadt szennyeződéseket. Ha a berendezés erősen szennyezett, vagy téli leállásra készítjük elő, akkor a művelet 30 percen át tartson. A mosólevet a szórókereten keresztül távolítsuk el a tartályból. A tisztítószer kedvező tulajdonságainak köszönhetően a mosólé az előzőleg kezelt növénykultúrára kipermetezhető.
  3. Törekedjünk arra, hogy minden olyan alkatrészt megtisztítsunk az Agroclean Liquid-et tartalmazó oldattal, amely érintkezésbe kerül a növényvédő szerekkel. Így vegyük ki a szűrőket, fúvókákat és azokat külön is tisztogassuk át.
  4. Az alkatrészek visszaszerelését követően szükség szerint ismételjük meg a tisztítási műveletet. Különösen abban az esetben járjunk így el, ha kultúraváltásnál érzékeny növények kezelésére készülünk.
  5. A tisztítás befejezését követően öblítsük át tiszta vízzel a rendszert. Abban az esetben, ha téli leállásra készítjük fel a gépünket, az öblítést hagyjuk el, majd csak tavasszal a munkák megkezdésekor végezzük el. Ilyen módon ki tudjuk használni az Agroclean Liquid készítmény korróziógátló hatását a belső fém felületeken is.

 

A mosási művelet közben fokozott figyelemmel kell eljárni, viseljük az adott növényvédő szerekhez előírt védőeszközöket.

Néhány növényvédő szer maradékainak eltávolítása különösen nehéz, amelyeknél fokozott figyelemmel kell eljárni. Egyes polietilén vagy üvegszálból készült tartály durva belső felülete nagy mennyiségben tartalmazhat növényvédőszer-lerakódást, így azokat nagy gondossággal kell tisztítani.