Asahi SL

Egyedülálló összetételű készítmény az abiotikus tényezők, vagy technológiai okok miatt bekövetkező stressz oldására, valamint a terméskötődés elősegítésére.

Az Asahi SL növekedésszabályzó készítmény azonos a 658/2005. NTKSZ számon engedélyezett Atonik növekedésszabályzó készítménnyel.

Hatóanyag-tartalom:  0,1% 5-nitroguajakol Na-só (1 g/l)

                                       0,2% o-nitrofenol Na-só (2 g/l)

                                       0,3% p-nitrofenol Na-só (3 g/l)

Formuláció: folyékony vízoldható koncentrátum (SL).

Forgalmazási kategória: 1 liter, 5 liter, 20 liter   II.
                                           0,25 liter, 50 ml, 5 ml   III.                                         

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra ÉVI (nap)
Paprika, paradicsom, uborka, görögdinnye, sárgadinnye 3
Meggy, cseresznye, szamóca, málna, ribiszke, alma 7
Szőlő, cukorrépa 14
Őszi káposztarepce, napraforgó, szója, mák 30
Kukorica (takarmány, csemege) 60
Őszi búza 56

 

A kezelt területről  származó cukorrépafejet állati takarmányozásra felhasználni TILOS!

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 2 évig megőrzi.
                         Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év.

Légi kijuttatás: napraforgóban 60-80 l/ha permetlémennyiséggel kijuttatva.

Kiszerelés: 20 literes műanyag kanna.

Egyéni védőeszközök előkészítőknek és kijuttatóknak: védőruha, védőlábbeli, védőkesztyű, védőkalap, kézi permetezés esetén laboratóriumi arcvédő szembe jutás ellen. Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés: ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: általános eljárás, tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenagyag: specifikus antidótuma nincs.

 


Kultúra

Felhasználás

A kezelések évenkénti maximális száma

Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)

Dózis (l/ha)

Permetlé (l/ha)

A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)

Paprika, paradicsom

növekedés-szabályozás, termésnövelés

3

7

0,5

300-500

bimbófejlődéstől az 1. bogyó teljes kifejlődéséig(BBCH 50-71)

Uborka

3

7

0,5-1,0

300-500

virágzás kezdetekor
(BBCH 60)

Görögdinnye

3

7

0,5-1,0

300-500

virágzás kezdetétől a termésfejlődés kezdetéig (BBCH 60-70)

Sárgadinnye

2

7

0,5-1,0

300-500

virágzás kezdetétől a termésfejlődés kezdetéig (BBCH 60-70)

Szamóca

3

7

0,6

500

első virágzatok megjelenésétől a magok megjelenéséig a vacokkúpon
(BBCH 55-73)

Málna

4

7

0,6

500

sziromlabda állapottól az 50 %-os bogyófejlettségig (BBCH 59-75)

Ribiszke

3

7

0,6

500

virágzás kezdete, 10 %-os virágzástól az 50 %-os bogyófejlettségig
(BBCH 61-75)

Szőlő

2

7

0,5-1,0

300-500

fürtmegnyúlástól a fürtlehajlásig
(BBCH 56-75)

Kukorica (takarmány, csemege, vetőmag)

1

-

0,75

300-500

bibeszálak megjelenésekor
(BBCH 63)

Cukorrépa

2

14

0,5-1,0

300-500

sorzáródás után, a gyökérfejlődés kezdeti időszakában
(BBCH 39-41)

Őszi káposztarepce

2

14

0,5-1,0

300-500

szár növekedésének megindulásától a virágzás kezdetéig
(BBCH 30-60)

Napraforgó

2

14

0,5-1,0

300-500

8 leveles állapottól 12 leveles fejlettségig (BBCH 18-112) majd csillagbimbós fejlettségtől virágzat elhajlásáig (BBCH 51-59)

Szója

növekedés-szabályozás, termésnövelés

1

-

0,5-1,0

300-500

virágzás kezdete, 10 %-os virágzás
(BBCH 61)

Meggy, cseresznye

2

7

0,5-1,0

300-500

az első virágok nyílásától a virágzás végéig
(BBCH 60-69)

Alma

3

7

0,6

500

piros bimbós állapot kezdetétől júniusi hullásig
(BBCH 57-73)

Őszi búza

1

-

0,6

300

bokrosodás végétől az 1 nóduszos állapotig
(BBCH 29-31)

 

Kiskultúrás felhasználás a felhasználó saját felelősségére a 1107/2009 EK rendelet 51. cikk (2) bekezdése alapján. A felhasználás nincs alátámasztva biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal!

Kultúra

Felhasználás

A kezelések évenkénti maximális száma

Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)

Dózis (l/ha)

Permetlé (l/ha)

A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)

Mák

növekedés-szabályozás, termésnövelés

2

10

0,6

300-500

tőlevélrózsa (2-5 leveles) állapotban (BBCH 12-15), majd a szár növekedésének megindulásától a vegetatív fázis végéig (BBCH 30-39

 

A készítmény növekedésszabályozásra, termésnövelésre használható fel a következő kultúrákban:

Paprikában, paradicsomban 0,5 l/ha mennyiségben, a bimbófejlődéstől az 1. bogyó teljes kifejlődéséig 2-3 alkalommal. A kezeléseket 7 nap különbséggel kell elvégezni.

Uborkában 0,5-1,0 l/ha mennyiségben a virágzás kezdetétől 2-3 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.

Görögdinnyében 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdetétől a termésfejlődés kezdetéig 2-3 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.

Sárgadinnyében 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdetétől a termésfejlődés kezdetéig 2 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.

Szamócában 0,6 l/ha mennyiségben, az első virágzatok megjelenése és a magok vacokkúpon való megjelenésének időszaka között 3 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.

Málnában 0,6 l/ha mennyiségben, a sziromlabda állapottól az 50%-os bogyófejlettségig (a bogyók 50%-a teljesen kifejlődött), egy vegetációs időszakban 4 alkalommal. A kezeléseket legkevesebb 7 nap különbséggel kell elvégezni.

Ribiszkében 0,6 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdetétől (10%-os virágzásban) az 50%-os bogyófejlettségig (a bogyók 50%-a teljesen kifejlődött), egy vegetációs időszakban 3 alkalommal. A kezeléseket legkevesebb 7 nap különbséggel kell elvégezni.

Szőlőben 0,5-1,0 l/ha mennyiségben a fürtmegnyúlás és fürtlehajlás időszaka között 1-2 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.

Kukoricában 0,75 l/ha mennyiségben a bibeszálak megjelenésekor 1 alkalommal. A korábbi (5-10 leveles állapotbeli) kijuttatás kisebb hatékonyságot eredményez.

Cukorrépában egyszeri kezeléssel 1,0 l/ha mennyiségben a sorzáródás után a gyökérfejlődés kezdeti időszakában (július elején – közepén). Augusztusban az egyszeri kezelés nem javasolt. Kétszeri kezelés formájában a sorzáródás után a gyökérfejlődés kezdeti időszakában (július elején – közepén), majd ezt követően 14-21 nappal 0,5-1,0 l/ha mennyiségben.

Őszi káposztarepcében a termés növelésére, 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a szár növekedésének megindulásától a virágzás kezdetéig egy vagy két alkalommal. A kezeléseket legkevesebb 14 nap különbséggel kell elvégezni. A kezeléseket a rovarölő szeres védekezésekkel egy menetben is el lehet végezni.

Napraforgóban 8 leveles állapottól 12 leveles fejlettségig, majd csillagbimbós fejlettségtől a virágzat elhajlásáig 0,5-1,0 l/ha mennyiségben.

Szójában 0,5-1,0 l/ha mennyiségben a virágzás kezdetekor, 10%-os virágzásban egy alkalommal.

Meggyben, cseresznyében a kötődés és termés növelésére, esetenként a minőség (hús/mag arány, refrakció) javítására, 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, az első virágok nyílásától a virágzás végéig 2 alkalommal. A kezeléseket legkevesebb 7 nap különbséggel kell elvégezni. A készítmény monília elleni mellékhatással rendelkezik. Gombaölő szerrel történő együttes kijuttatás esetén az alacsonyabb dózis ajánlott.

Almában 0,6 l/ha mennyiségben a piros bimbós állapot kezdetétől a júniusi hullásig 3 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.

Őszi búzában 0,6 l/ha mennyiségben a bokrosodás végétől az 1 nóduszos állapotig egy alkalommal.

A készítmény felhasználható továbbá a következő kiskultúrában a felhasználó saját felelősségére:

Mákban növekedésszabályozásra, termésnövelésre 0,6 l/ha dózisban 2 alkalommal. Az első kezelést a kultúrnövény tőlevélrózsa (2-5 leveles) fenológiai állapotában kell elvégezni. A második kezelést a szár növekedésének megindulása és a vegetatív fázis vége közötti időszakban kell elvégezni.

Növényvédő szerekkel, műtrágyákkal történő együttes kijuttatás előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!

 

 


Asahi Kalász-plusz technológia

A hozamok növelése a jövedelmező gazdálkodás biztosítása érdekében a szántóföldi növénytermesztést végző gazdálkodók alapvető érdeke. Ehhez nyújt segítséget az Agrometry Kft. új, őszi búzában alkalmazható technológiája.

Az őszibúza-termesztés eredményessége a terméselemek alakulásán múlik. Melyek ezek? A négyzetméterenkénti kalászszám, a kalászonkénti szemszám, valamint az ezermagtömeg. Amennyiben ezeket az alkalmazott termesztéstechnológia kellő mértékben támogatja, annak a betakarított termés mennyiségében mérhető eredménye lesz.

A négyzetméterenkénti kalászszám befolyásolására -az alkalmazott vetőmagnormán túl- a bokrosodás minőségén keresztül lehet ráhatása az alkalmazott technológiának. Ez a folyamat már az ősz során, a növények háromleveles állapotában megkezdődik, annak egyes elemei a téli időszak során is töretlenül zajlanak. A folyamat során képződött sarjhajtásoknak azonban csak egy része járul hozzá a majdani terméseredményhez azzal, hogy kalász fejlődik rajtuk, egy részük pusztán mint asszimiláló felület járul hozzá a termés növeléséhez, más részük pedig elhal. Az a technológia, amely növeli a produktív, kalászt hozó oldalhajtások számát, növeli a betakarított termés mennyiségét.

A kalászonkénti szemszám, amely ugyancsak közvetlen hatással van a termés mennyiségére. Ennek alapjait a csúcsi osztódószövetben kialakult, a kalászban majdan kifejlődő padkák száma határozza meg. Ez a folyamat már nagyon korán, a bokrosodás végére, a szárbaindulás kezdetére lezárul. Minden olyan beavatkozás, amely ezt a folyamatot támogatja, közvetlen hatással lesz a termés mennyiségére.

Az ezermagtömeg, amely meghatározó mértékben befolyásolja a termés mennyiségét. Az ajánlott technológia erre közvetlen hatással nincs, azonban a gyökérnövekedést támogatva elősegíti, hogy a kezelt növény nagyobb gyökértömegének köszönhetően magasabb szintű tápanyag- és vízellátást biztosítson a föld feletti részeknek.

Az Asahi Kalász-plusz technológia elemei

Asahi SL

Egyedülálló összetételű növekedésszabályzó készítmény az abiotikus tényezők, vagy technológiai okok miatt bekövetkező stresszhatások oldására. Hatása sejtek szintjén jelentkezik, azok életfolyamatait intenzívebbé teszi, amelynek hatására a kezelt növény tápanyagfelvétele, fotoszintetikus aktivitása növekszik. Lombtrágyákkal történő együttes kijuttatásakor javítja azok hasznosulását, de általában is fokozza a kijuttatott tápelem felvételét, hasznosulását.

A technológiai ajánlásban a tápanyagfelvétel növelésében, a növényt ért stresszhatások gyors és hatékony oldásában betöltött szerepe miatt szerepel. Segítségével az oldalhajtások tápanyagellátása javul, hatására csökken az elhalt, és növekszik a kalászt hozó oldalhajtások száma. Ezen túl a kalászkezdemény sejtosztódási folyamatainak intenzívebbé tételével lehetővé teszi a genetikailag meghatározott, a kalászban majdan kialakuló padkák számát meghatározó tulajdonságok minél magasabb fokú érvényesülését.

Stabilan SL* (klórmekvát)

Növekedésszabályzó készítmény, amely erősíti a szárat, javítja annak stabilitását, a kezelt növényállomány állóképességét.

A technológiai ajánlásban a gibberellin-szintézis gátlásában betöltött szerepe miatt kapott helyet, amely a főhajtás növekedését visszafogja, ugyanakkor a gyökér növekedését serkenti, ezáltal javítja a sarjhajtások. valamint az osztódó csúcsi szövetek tápanyagellátását.

Aloy Kalászos

Különleges formázással készülő, magas mikroelem-tartalmú levéltrágya, amely a magnéziumot gyorsan felvehető, valamit tartós hatású formában egyaránt tartalmazza. Cink- és réztartalmának köszönhetően támogatja a gyökérzet növekedését.

A technológiai ajánlásban magas mikroelem-tartalma, tápanyagainak magas fokú hasznosulása és elhúzódó hatása miatt szerepel, melynek révén a kezelt állomány kondíciója javul, életfolyamatai intenzívebbé válnak.
 

Az Asahi Kalász-plusz technológia hatása a bokrosodásra
 

Ajánlott technológia

 

Készítmény

Javasolt mennyiség

Kijuttatás időpontja

Asahi SL

0,6 l/ha

A készítményeket együttesen, tankkeverék formájában a bokrosodás végéig kell kijuttatni.

Stabilan SL* (klórmekvát)

1,0 l/ha

Aloy Kalászos

1,0 l/ha

 

A technológia alapjául szolgáló termékek kereskedelmi csomagban, kedvezménnyel is beszerezhetők.

A csomag elemei:

Készítmények

Mennyiségük a csomagban

Ajánlott terület

Asahi SL

20 liter (4x5 liter)

33 hektár

Stabilan SL*

30 liter (3x10 liter)

 

 

A várható eredmények

A kezelés hatására nő a növény tápanyagfelvétele, életfolyamatai intenzívebbé válnak. Ennek köszönhetően a kezelt állományban csökken az élettani okok miatt elhalt oldalhajtások száma, arányaiban több lesz, amely kalászt fejleszt, így nagyobb lesz a négyzetméterenkénti kalászszám, amely a jó termés egyik alapja. A növényi sejtek szintjén kifejtett hatásával segíti a kalászképződés folyamatát, elősegíti a genetikailag meghatározott tulajdonságok magasabb szinten történő érvényesülését. Ezen keresztül a kezelés lehetővé teszi a kalászonkénti szemszám növekedését. A technológia során a felhasznált növekedésszabályzó készítmény szárszilárdító hatása is érvényre jut, így a növényállomány állékonysága javul, azonban megdőlésre hajlamos fajta termesztésekor, vagy nagy adagú nitrogénműtrágya felhasználásakor a szárszilárdítás további beavatkozást igényelhet.
 

Az Asahi Kalász-plusz technológia hatása, kalászok sokasága a kezelt területen
 

Gyakorlati tanácsok a technológia alkalmazásához

- az ajánlott dózisokat, valamint a felhasználásra megjelölt fejlettségi állapotot tartsuk be, a kombináció kijuttatását a bokrosodás végéig végezzük el.

- amennyiben az Asahi SL és a Stabilan SL* (klórmekvát) készítmények Aloy Kalászos nélkül kerülnének kijuttatásra, a tankkeverékben használjuk a levélen való megtapadást segítő Solar Plus adalékanyagot 0,1%-os töménységben. Amennyiben a hármas kombináció felhasználása mellett döntünk, hatásfokozó adalékanyag felhasználására nincs szükség, mivel az Aloy Kalászos készítmény tartalmaz terülést segítő adalékanyagot.

- a kezelést csak abban az esetben végezzük el, ha a kijuttatást követő napokban nem várható erősebb lehűlés. Hatástalanságtól, fitotoxicitási problémától nem kell azonban tartani, ha a permetezést követően enyhe hideghatás (-1-2 °C) érné a növényeket. Erős, mínusz 5-10 °C-os lehűléskor várjunk 5-7 napot a kombináció kijuttatásáig.

- a kombináció kijuttatására minimum 8-10 °C-os léghőmérséklet esetén kerüljön sor.

- folyékony nitrogénműtrágyával együttes kijuttatás nem javasolt, az ott alkalmazott cseppméret nem biztosít kellő fedettséget a megfelelő hatáskifejtéshez. Ilyen kezelést követően néhány nap elteltével kerülhet sor a kombináció kipermetezésére.

- a tankkeverékben a kombinációval egy menetben kijuttatható hektáronként 5 kg, a nitrogént karbamid formájában tartalmazó nitrogén-műtrágya.

 

* a Stabilan SL a Nufarm márkaneve