GrainPrevent

A készítmény felhasználható a termények betárolásakor megelőző jelleggel elvégzett, raktári kártevők ellen irányuló védekezésre.

A GrainPrevent rovarölő szer azonos a 04.2/1682-1/2017 NÉBIH számon engedélyezett Granprotec rovarölő szerrel.

Hatóanyag-tartalom: 25 g/l deltametrin+25% piperonil-butoxid (PBO).

Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC).

Forgalmazási kategória: I.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti kezelés esetén nem szükséges.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 1 nap.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Tűzveszélyességi besorolás: tűzveszélyes.

Eltarthatóság: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 2 év

Kiszerelés: 5 literes műanyag kanna.

Egyéni védőfelszerelés: előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő, A1P2 típusú szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc, kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, A1P2 típusú szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. Hánytatni tilos! 

Terápia: piretroid mérgezés esetén előírtak szerint, tüneti megfigyelő kezelés. 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

 


Kultúra

Károsító

A kezelések évenkénti maximális száma

 

Dózis

 

Permetlé

Kezelés ideje

(fenológiai állapot szerint)

Árpa, tritikále, rozs, zab, kukori-ca, köles, cirok

raktári kártevők

(Sitophilus granarius,
S. oryzae, Tribolium
spp., Rhyzopertha dominica, Oryzaephilus surinamensis, Cryptolestes ferrugineus, Ephestia spp., Corcyra cephalonica, Sitotroga cerealella)

1

10-20 ml/tonna szemtermés

1000 ml/tonna 
szemtermés

mag

(BBCH 00)

 

 

A betárolásra szánt tételeket legfeljebb egyszer lehet kezelni a készítményel!

A készítményt a tárolás tervezett időtartamától, továbbá a tárolási körülményektől függően kell adagolni. A 10 ml/t dózis egyenletes felvitellel, jó minőségű tárolóban, szakszerűen kezelt terményen 6-10 hónap hatástartamú. Az előbbiek hiányosságaiból eredően a hatástartam ennél rövidebb lehet, ezért a kezelt terményt a kezeléstől számított 3-4 hónap múlva ‒ s ettől kezdve az akkor tapasztalt növény-egészségügyi helyzetnek megfelelő gyakorisággal ‒ ellenőrizni kell. Az ismételt ellenőrzés különösen fontos akkor, ha a tárolt termény Tribolium-fajokkal fertőzött. A felhasználásra engedélyezett nagyobb adag (20 ml/t) hatástartama hosszabb, szakszerű felvitel és kiváló tárolási körülmények mellett megközelítően 1 év. A tárolt termény kártevő mentességét a kezelést követő 4-5. hónaptól kezdve rendszeresen ellenőrizni szükséges. A készítményt a betárolásnál a szállítószalagon futó, vagy a tárolás során a technológiai előírás szerint mozgatott terményre egyenletes elosztást biztosító módon – gyenge nyomású szórófejjel – 1000 ml/t permetlében kell kijuttatni.

A kezelés jól szellőző helyiségben történjen! A kezelést követő 1 napig tilos védőfelszerelés nélkül a kezelőhelyiségbe, illetve a kezelt tételt tartalmazó raktárba belépni. Jól látható helyre figyelmeztető táblát/táblákat kell kihelyezni, amin fel kell tüntetni, hogy mikor jár le a munkaegészségügyi várakozási idő és pontosan melyik kezelőhelyiségre, raktárra vonatkozik a belépési tilalom. Visszatérést megelőzően a kezelt terményt tartalmazó helyiséget ki kell szellőztetni!