Bettix WG

Gyomirtó szer kétszikű gyomnövények elleni védekezésre cukorrépában kelés után-vetés előtt, valamint állománykezeléssel kijuttatva. Felhasználása különösen azokon a területeken ajánlott, ahol a libatop-féle gyomnövények egyedszáma magas.

Hatóanyag-tartalom: 700 g/kg (70 m/m%) metamitron.

Formuláció: vízben diszpergálható granulátum (WG).

Forgalmazási kategória: II.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 5 kg.

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, arc/szemvédő, védőlábbeli, kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

 


 

Kultúra Károsító Kezelések maximális száma A kijuttatáshoz szükséges Az utolsó kezelés fenostádiuma
szer (kg/ha) víz (l/ha)
Cukorrépa magról kelő kétszikű gyomnövények (kivéve ragadós galaj, keserűfű fajok) 1 3,0 200-300 vetés után, kelés előtt preemergensen
3 osztott kezelés formájábanban
1. kezelés: 1,0
2. kezelés: 2,0
3. kezelés: 2,0
szikleveles fejlettségtől 8 leveles állapotig posztemergensen
(BBCH 10-18)

A metamitron hatóanyag a gyomnövények fotoszintézisének gátlásán keresztül fejti ki hatását. Hatására a kezelt gyomnövények kivilágosodnak, sárgulnak, lankadnak, majd elpusztulnak.

Cukorrépa vetése után, kelése előtt (preemergensen) 3,0 kg/ha-os dózisban használható fel s-metolaklór vagy dimetenamid-p hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával tankkombinációban. A cukorrépa kelése után (posztemergensen) a kezelést a cukorrépa szikleveles állapotától nyolcleveles fejlettségéig, a magról kelő kétszikű gyomnövények szikleveles, vagy 2-4 valódi leveles állapotában kell elvégezni osztott kezelés formájában. Az osztott kezelést 1,0 + 2,0 + 2,0 kg/ha dózisban kell elvégezni, kezelésenként fenmedifám, dezmedifám, etofumezát hatóanyagú készítményekkel, vagy trifluszulfuron-metil (Safari 50 DF) hatóanyagú készítmény engedélyezett dózisával kombinációban. Az első kezelést a cukorrépa szikleveles fejlettségétől a gyomosodástól függően lehet végrehajtani. A második kezelést ezt követően 6-14 nap múlva célszerű elvégezni. Amennyiben harmadik kezelés is szükséges, azt újabb 6-14 nap múlva célszerű végrehajtani. A kijuttatott szermennyiség osztott kezelések esetében sem haladhatja meg az egyes készítmények engedélyokiratban meghatározott felső dózisát.

A készítmény kijuttatható kombinációban dezmedifam, fenmedifam és etofumezát hatóanyagú készítményekkel (Beetup Compact, Beetup Trio), azok libatop-félék elleni hatásának erősítésére. Különösen ajánlott kombinációs partnerként való felhasználása a trifluszulfuron-hatóanyagú Safari 50 DF* kijuttatásakor a kombináció hatásának fokozására a libatop-félék ellen. Évelő (mezei acat) és egyes magról kelő kétszikű gyomnövények (napraforgó árvakelés, szerbtövis-félék, parlagfű) ellen tankkombinációban klopiralid (Vivendi 200) hatóanyagú készítménnyel együttesen kijuttatható 4 levelesnél fejlettebb cukorrépában. A készítmény felhasználásakor minden esetben javasolt hatásfokozó adalékanyag (AD Contact) használata. Különösen fontos ez a jó hatékonyság elérése szempontjából túlfejlett, vagy csapadékszegény időjárás miatt vastag viaszréteget fejlesztő gyomnövények jelenlétekor.

Erős napsütésben, 25 °C feletti léghőmérséklet esetén tilos permetezni, ilyenkor a munkát a hűvösebb, esti órákban kell elvégezni. Növényi károsítók, rovarkártevők (gyökérfekély, répabolha, répabarkó) által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült cukorrépát tilos kezelni!

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb három alkalommal használható fel! A Bettix WG készítményből egy évben az összesen kijuttatott szermennyiség nem haladhatja meg az 5,0 kg/ha-t.

A kultúrnövény kipusztulása esetén az utolsó kezelést követő 4 hónapon belül cukorrépa és takarmányrépa vethető. Őszi kalászosok ugyanabban az évben a kezelést követő 4 hónap elteltével vethetők. Bármilyen kultúrnövény vetését megelőzően 15 cm mély szántást kell végezni. A kezelést követő év tavaszán bármilyen kultúra vethető.

* a Safari 50 DF a DuPont márkaneve

Érzékeny gyomnövények Közepesen érzékeny gyomnövények
Árvacsalán-fajok Laboda-fajok
Csorbóka-fajok  
Ebszikfű  
Fekete ebszőlő  
Libatop-fajok  
Mezei tarsóka  
Pásztortáska