Beetup Trio SC

A készítmény a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen állománypermetezéssel történő védekezésre használható fel. Különösen azokon a területeken ajánlott a felhasználása, ahol vegyes gyomösszetétel alakult ki (magról kelő egyszikűek, disznóparéj-fajok, libatop-fajok, csattanó maszlag, szulákkeserűfű).

Az engedélyező hatóság a Beetup Trio SC forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét visszavonta, amelynek részletei IDE  kattintva olvashatók!

Hatóanyag-tartalom: 60 g/l dezmedifam + 60 g/l fenmedifam + 60 g/l etofumezát.

Formuláció: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC).

Forgalmazási kategória: I.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer-raktárban 2 év.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 5 l-es műanyag kanna.

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg vagy permetező arcvédő.                              

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (ld. általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs


Az engedélyező hatóság a Beetup Trio SC forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét visszavonta, amelynek részletei IDE  kattintva olvashatók!

Kultúra Károsító Kezelések maximális száma A kijuttatáshoz szükséges Az utolsó kezelés fenostádiuma
szer (l/ha) víz (l/ha)
Cukorrépa magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények 3 maximum 5,5 (technológiában) 200-300 8 leveles állapot

A készítmény hatóanyagai a gyomnövény fotoszintézisének, valamint növekedésének gátlásán keresztül fejtik ki hatásukat. A dezmedifam és fenmedifam bisz-karbamátok közé tartozó hatóanyagok, a fotoszintézist gátolják. Az etofumezát a lipid-bioszintézisre ható hatóanyagok közé tartozik. Hatását az osztódó szövetek károsításával, növekedésgátlással fejti ki. 

A kijuttatást osztott kezeléssel kell elvégezni. Az első kezelést a cukorrépa fejlettségétől függetlenül, akár annak kelésekor, szikleveles állapotában is végre lehet hajtani 1,5 l/ha dózissal. A második kezelésre a gyomosodástól függően kerülhet sor, de legkorábban az első kezelést követő 8-10 nap múlva 2,0 l/ha dózis alkalmazásával. Amennyiben a terület újra gyomosodna, úgy a harmadik kezelés elvégzésekor is 2,0 l/ha szermennyiség kijuttatására van szükség. Fontos, hogy a permetezéseket a magról kelő gyomnövények szik-, maximum 2-4 valódi leveles fejlettségének elérésekor végezzük, az ennél fejlettebb gyomnövények ellen a kezelés kevésbé hatékony.

Erős fehér libatop fertőzés esetén a készítmény kombinálható metamitron (Viking 700 SC) vagy fenmedifam (Betasana SC) hatóanyagú készítményekkel. Évelő (mezei acat) és egyes magról kelő kétszikű gyomnövények (napraforgó árvakelés, szerbtövis-félék, parlagfű) ellen tankkombinációban klopiralid (Vivendi 200) hatóanyagú készítménnyel együttesen kijuttatható 4 levelesnél fejlettebb cukorrépában. A készítmény felhasználásakor minden esetben javasolt hatásfokozó adalékanyag (AD Contact) használata. Különösen fontos ez a jó hatékonyság elérése szempontjából túlfejlett, vagy csapadékszegény időjárás miatt vastag viaszréteget fejlesztő gyomnövények jelenlétekor.

Fontos, hogy a permetezéseket a magról kelő gyomnövények szik-, maximum 2-4 valódi leveles fejlettségének elérésekor végezzük, az ennél fejlettebb gyomnövények ellen a kezelés kevésbé hatékony.

A permetezéshez olyan szórófejet és nyomást kell választani, hogy a permetlé fedje a gyomnövények leveleit.

Nappali erős napsütés, ill. 21 ºC feletti hőmérséklet esetén a kezeléseket az esti-éjszakai órákban kell elvégezni.

Növényi károsítók által legyengített állományban, szélkár érte, vagy egyéb okok miatt legyengült cukorrépát tilos kezelni!

Érzékeny gyomnövények

Közepesen érzékeny gyomnövények

Árvacsalán-fajok

Bojtorján szerbtövis

Mezei tarsóka

Disznóparéj-fajok

Parlagfű

Egynyári szélfű

Pásztortáska

Fekete ebszőlő

Ragadós galaj

Keserűfű-félék

 

Laboda fajok

 

Libaparéj fajok

 

Magról kelő egyszikű gyomnövények

 

Vadrepce